"Aby korzystać z owoców demokracji, trzeba udzielać się społecznie. Niema innego sposobu. Bez pełnego uczestnictwa w życiu publicznym zapanuje fanatyzm. Musimy brać udział w życiu politycznym, albo zaprzepaścimy naszą cywilizację i wolność, włącznie z prawem do życia. " Tajemnice Nieśmiertelnych Leonard Orr,


Dołącz do nas! Wywieś Flagę! http://www.polskaflaga.pl/

Dołącz do nas! Wywieś Flagę!
http://www.polskaflaga.pl/

"You know dead truths, unknown to the people. You see the world in details, in each spark of the stars; You don't know living truth, you'll never see a miracle! Have a heart and look into your heart! what is essential is invisible to the eye." Mickiewicz&Saint-Exupery

I'm so white that I'm just black
and I will sell you a cat in a bag
price: $ 4,400,000
jakub@salacki.net


reklama:
sprzedam kota w worku
cena: 4,4 mln$
I am a hater, a racist, The Pure Evil
jakub@salacki.net

przedmonitorem – "Blogging is a way to make myself smarter." —Chris Anderson.

przedmonitorem – "Blogging is a way to make myself smarter." —Chris Anderson.